Activiteiten

Tot nader order zijn, behalve de zondagse samenkomst en de stadswandelingen, onze activiteiten voor onbepaalde tijd stop gezet, vanwege de overheidsmaatregelen m.b.t. het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus.
De samenkomst wordt nu vanwege ruimtegebrek twee keer gehouden, van 09:30 – 10:15 uur (inloop vanaf 09:15 uur) en van 11:15 – 12:00 uur (inloop vanaf 11:00 uur).

Samenkomst
Iedere zondagmorgen om 10:00 uur houden we onze samenkomst. We zingen, bidden en luisteren naar een spreker, die een bemoedigende boodschap uit de Bijbel brengt in relatie tot ons dagelijks leven. Om 11:30 uur sluiten we af, waarna we nog tot 13:00 uur de tijd hebben om koffie te drinken en samen te eten.
De ingang van de kerk is aan de zijkant van het buurtcentrum aan de Troelstralaan. De samenkomst wordt gehouden op de eerste verdieping. Er is een rolstoelingang en een lift.

Kinderen
Voor kinderen is er tijdens de zondagse samenkomst een speciaal programma. Zo veel mogelijk aansluitend bij hun leeftijd, laten we hen kennis maken met de verhalen uit de Bijbel en met wie Jezus voor ons wil zijn. Dit doen we voornamelijk door het vertellen en uitleggen van een Bijbelverhaal, gevolgd door een creatieve verwerking die aansluit bij het thema. Spelletjes en andere leuke activiteiten ontbreken daarbij niet.

Bijbelkringen
Iedere tweede en vierde maandagavond van de maand is er een Bijbelstudie bij iemand thuis. Bijbelkringen zijn er om samen het woord van God te bestuderen en om vriendschappen op te bouwen en te onderhouden.

Gebed
We gebruiken hiervoor een speciale gebedsApp. Leden en vaste bezoekers kunnen hierop hun gebedsverzoeken plaatsen, zodat alle anderen er voor kunnen bidden.

Samuël Friends
Iedere vierde woensdagavond van de maand, is er een gezellige avond met een maaltijd, gevolgd door een korte, creatieve en interactieve Bijbelstudie, voor mensen die baat hebben bij extra visuele en interactieve middelen.

Pastoraat en diaconaat
Kerk 2-20 heeft het verlangen om iets voor de buurt te betekenen, om mensen te helpen met geestelijke en met praktische problemen. Onze pastorale hulpverleners, bieden 1e lijns hulp, in moeite en strijd rond het in harmonie leven met God, de omgeving en onszelf. Zij doen dit aan de hand van Bijbelse principes, normen en waarden. Pastorale hulpverlening is beschikbaar voor jong en oud, voor leden van de gemeente en voor vaste bezoekers. Indien nodig wordt er samen met de hulpvrager gezocht naar professionele hulp.
Praktische hulp willen we bieden door onze talenten en middelen voor elkaar in te zetten.

Alpha cursus
Deze cursus is speciaal gemaakt voor mensen die het Christelijk geloof willen verkennen, maar is ook geschikt voor degenen die pas Christen zijn geworden, nieuw zijn in de kerk of de basiselementen van het Christelijk geloof nog eens willen doornemen. De Alpha-cursus wordt jaarlijks in heel veel kerken, over de hele wereld, georganiseerd. Zij bestaat uit dertien wekelijkse lessen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Christelijk geloof: saai, onwaar en achterhaald? Wie is Jezus? Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? De bijbel lezen: waarom en hoe? Bidden: waarom en hoe? Hoe leidt God ons? Wie is de Heilige Geest en wat doet de Heilige Geest? Hoe maak ik het beste van mijn leven?

Stadswandeling in de buurt en in de stad
Af en toe willen we de mensen via het buurtcentrum en de website, een gratis stadswandeling aanbieden. Vooral de echte Utrechters zullen er van genieten. Voor iedereen die wat meer wil zien van de prachtige, bijna 2000 jaar oude binnenstad, valt er veel te ontdekken en te genieten. De schitterende grachten, de stille, oude kloosterterreinen, de smalle stegen en de bijzondere plekjes met bijbehorende verhalen, gecombineerd met een stevige wandeltocht, zijn echt de moeite waard.

Aanmelden
Voor onze activiteiten, behalve voor de zondagse samenkomst waarvoor aanmelden niet nodig is en waarvoor we u van harte uitnodigen, kunt u zich aanmelden via: samenkerk2.20@gmail.com. Bij de Alphacursus en de stadswandeling beogen we een minimum aantal van vijf deelnemers.