ANBI

ANBI

Kerk 2-20 is een ANBI. Daarom publiceren we ieder jaar onder deze kop ons financieel jaarverslag.
Bekijk het
kosten-baten-overzicht 2022
Financieel jaarverslag 2022 en Begroting 2023
Secretarieel_Jaarverslag 2022
beleidsplan
statuten (gewijzigde versie 2022) in pdf formaat.