ANBI

ANBI

Kerk 2-20 is een ANBI. Daarom publiceren we ieder jaar onder deze kop ons financieel jaarverslag.
Bekijk het jaarverslag 2022
Klik op de links voor ons beleidsplan en onze statuten (gewijzigde versie 2022) in pdf formaat.