Links

Nederland is een interraciale samenleving, en wij geloven dat God van alle mensen houdt. We vinden het daarom zo belangrijk dat het woord van God voor iedereen toegankelijk is, in alle talen: https://qrownn.com/languages/index.html

Jongeren Alpha Cursus
Wil je meer weten over geloof en hoe je op een verjongende en eenvoudige manier daarmee om kan gaan? Wij proberen dat vorm te geven door middel van sport, samen eten, film te bekijken en uiteraard het gesprek, met elkaar aan te gaan. Serieus! Maar ook met een lach. Niets menselijks is ons vreemd! Dan ben je van harte welkom!
Bekijk op youtube de Alpha cursus jongeren
Vanuit de liefde van en voor Christus wil het Evangelisch College als interkerkelijk opleidingsinstituut christenen opleiden, toerusten en inspireren. We doen dit door onderwijs te verzorgen aan volwassenen op het gebied van de Bijbel, theologie, missionair werk en pastoraat. Jaarlijks bedienen wij hiermee ruim 1500 studenten. Zij wonen en werken verspreid over het land en vertegenwoordigen de volle breedte van christelijk Nederland. Dit zijn allen christenen die verlangen naar verdieping van hun geloof en naar meer kennis van Gods Woord. Zij willen toegerust worden om de opgedane kennis en vaardigheid vrucht te laten dragen in hun leven.

Gevangenen

Mattheus 25:36
Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.

Gevangenenzorg Nederland geeft invulling aan deze woorden van Jezus, en u kan daarin ook van betekenis zijn!

Wat zij zeggen is:
Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie de helpende hand om samen te werken aan herstel. Dat doen wij met een landelijk netwerk van vrijwilligers en met steun van kerken, bedrijven, fondsen en particulieren. Want wie redt het om in z’n eentje zijn vastgelopen leven weer vlot te trekken?

Misschien wil je hier voor gaan bidden, of wilt u vrijwilliger worden, kijk eens bij: https://gevangenenzorg.nl/bid-met-ons-mee/
Slavernij
Wereldwijd zijn er meer dan 40 miljoen slaven. Dat is meer dan ooit in de wereldgeschiedenis. Elke dag worden onschuldige mensen geslagen, verkracht en misbruikt in slavernij. Met jouw hulp kunnen wij hen bevrijden en voor eens en voor altijd een einde maken aan slavernij.

Derek Prince Ministries
DPM bestaat om mensen te helpen groeien tot discipelen van Jezus, door het Bijbelonderwijs van Derek Prince: www.derekprince.nl
Je kunt je bij Derek Prince Ministries ook inschrijven om dagelijks een woord van overdenking te ontvangen. Hierbij ontvang je elke dag een e-mailtje, met een mooie, diepe, en soms confronterende uitleg vanuit de Bijbel, wat daarna afgesloten wordt met een gebed. Dé manier om een dag goed met de Heer te beginnen!

Interview met Derek Prince (19 juni 2000)


Kruislinks
Christelijke startpagina: www.kruislinks.nl


Trans World Radio
Trans World Radio is een internationale christelijke radio-organisatie. TWR zendt uit vanuit 14 landen via de korte golf en ook via lokale radiostations, kabel, satelliet en het internet. Zo worden miljoenen mensen bereikt met Evangelie in hun eigen taal in 160 landen.
Opgericht: 1952
wwww.twr.nl


Doe mee als vrijwilliger
Wil jij je inzetten voor een ander? Handjehelpen heeft vrijwilligerswerk voor iedereen in Utrecht, Weesp en Amsterdam...
www.handjehelpen.nl


Jezus leren kennen en volgen
Evangelie & Moslims helpt christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen.
evangelie-moslims.nl


Votulast wijkkrant
Votulast is de verzamelnaam van een aantal buurten in het zuidwestelijk deel van de wijk Noordoost in Utrecht. De naam Votulast is gevormd uit de eerste twee letters van de verschillende buurten:
Vogelenwijk
Tuinwijk
Lauwerecht en
Staatsliedenkwartier.

www.votulastkrant.nl

Online event
'Ingedut of toegewijd?' Blijf wakker met vervolgde christenen
Wil je een leven vol toewijding? Mis het dan niet en laat je inspireren door dit programma van @SDOKMijn passie voor Schilderen
Mijn naam is Wil de Goyer. In mijn leven ben ik plotseling gaan schilderen. Al snel ontwikkelde ik een eigen stijl. Vele jaren later realiseerde ik mij, dat deze gebeurtenis niet zo maar toevallig heeft plaatsgevonden. Dit viel samen met een periode, waarin ik meer eigen keuzes ging maken op verschillende levensgebieden. Ook realiseer ik mij nu dat mijn voorkeur voor landschappen en stillevens mij onbewust terugvoeren naar mijn jeugd als schippersdochter. En kom ik met elk schilderij dichter bij mijn eigen hart.

Ik nodig u uit om mijn schilderijen te bekijken. Kenmerkend voor mijn manier van werken is, dat ik door middel van het spel met diepte, donker en licht telkens weer een unieke sfeer wil weergeven. Waardoor het voor u als kijker spannend en boeiend blijft.

www.wildegoyer.nl

Creatief
Anton van der Vlis video | muziek
Webmaster van deze site

De doelstelling van Comité
Gemeentehulp Israël is:

Messiaans-Joodse gemeenten en bedieningen in Israël ondersteunen met gebed en financiële middelen. Nederlandse christenen en gemeenten informeren over de Messiaans-Joodse gemeenten in Israël en over de Joodse wortels van het christelijk geloof. Uitgangspunt hierbij zijn twee citaten uit de brieven van de apostel Paulus in het Nieuwe Testament:

Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.
Romeinen 15:27
Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken.
Efeziërs 2:14

https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/go/gemeentehulp-israel/messiaanse-gemeenten/

Van Christenen voor Israël
"Stichting Christenen voor Israël wil christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan met deze wereld. Wij hebben een boodschap voor de kerk: de gemeente van de Here Jezus Christus is niet in de plaats van Israël gekomen. Er zijn nog verschillende belangrijke beloften voor Israël die in de nabije toekomst zullen worden vervuld. Om vorm te geven aan deze missie, geven we betrouwbare informatie over het land, het volk en de staat Israël. Wij roepen christenen op om solidair met Israël te zijn en bestrijden elke vorm van antisemitisme. We gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël met diverse projecten en is actief in Nederlandse kerken."

www.christenenvoorisrael.nl

Christenen die Israël,
het volk van God, liefhebben: waarom?

Christenen die Israël, het volk van God, het Joodse volk, liefhebben:
7 Bijbelse redenen.