De kerk als gezin

Een van de beelden, die God gebruikt om Zijn kerk te typeren is dat van een huisgezin. We zijn nl. allemaal kinderen van onze Hemelse Vader en daarmee broers en zussen van elkaar. Jezus zegt: “Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is” (Johannes 20:17) en “Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder” (Mattheüs 12:50). Het leven in zo’n geestelijk zinsverband heeft een aantal geweldige voordelen en heilzame verplichtingen:
1. we ontvangen liefde en acceptatie om te kunnen leven
2. we worden bemoedigd om geestelijk te groeien
3. Christus is aanwezig als we in zijn naam bij elkaar komen
4. onze hemelse vader bekrachtigd ons gezamenlijk gebed
5. we houden elkaar verantwoordelijk om geestelijk te groeien
6. we hebben verplichtingen om onze gaven en talenten voor elkaar in te zetten
7. we hebben mogelijkheden om vriendschappen te ontwikkelen
8. onze relaties zijn een getuigenis voor de wereld

Leven in Gods kerk is soms niet gemakkelijk, maar het is een geweldig tegenwicht tegen het individualisme, en een dito mogelijkheid om geestelijk en in ons karakter te groeien.