Het gebed van Jabes

Het gebed van Jabes - Wat is dat?
Het gebed van Jabes komt uit de Bijbel. In 1 Kronieken 4:10 lezen we: "Jabes bad tot de God van Israël: ‘Zegen mij: maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden.’ God gaf hem wat hij gevraagd had." Het gebed bestaat uit vier delen. Eerst vraagt Jabes God om hem te zegenen. Ten tweede vraagt Hij God om zijn territorium te uit te breiden, dat wil zeggen om zijn invloed en verantwoordelijkheid te vergroten. Ten derde vraagt hij God om bij hem te zijn en dicht bij hem te blijven. Tenslotte vraagt hij God om hem verwondingen te besparen, zodat hij geen pijn zal hebben.

1 Kronieken 4:10 Het gebed van Jabes
Jabes nu riep de God van Israel aan met de woorden:
Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten;
laat uw hand met mij zijn;
weer van mij het kwade zodat mij geen smart treft!
En God schonk wat hij had gevraagd.