Dank God met muziek,
Psalm 150


1 Halleluja. Looft God in zijn heiligdom, looft Hem in zijn machtig uitspansel;
2 looft Hem om zijn machtige daden, looft Hem naar zijn geweldige grootheid.
3 Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem met harp en citer,
4 looft Hem met tamboerijn en reidans, looft Hem met snarenspel en fluit,
5 looft Hem met klinkende cimbalen, looft Hem met schallende cimbalen.
6 Alles wat adem heeft, love de HERE. Halleluja.