Het leven in de kerk is best bijzonder
Eigenlijk een heel groot wonder
Onder zoveel broers en zussen
Zit werkelijk van alles tussen

Mensen met perfectionisme
Minderwaardigheidgevoelens of autisme
En allemaal met hier en daar wat egoïsme

Mensen met een gewond of gebroken hart
Met gedachten, angstig of verward
Met uiteenlopende en tegenstrijdige wensen
We zijn en blijven gewone mensen

De een is een open boek
De ander komt nooit eens uit de hoek
De een te laat de ander op tijd
De een complimenteert, de ander verwijt

En door een gebrekkige communicatie
Ontstaat er soms wat consternatie
Of hier en daar wat heibel
Als we niet letten op de Bijbel

Wat op de achtergrond blijft dreigen
Is om te leven voor je eigen (Utrechts)

Maar Jezus bindt ons allen samen
Niemand hoeft zich ergens voor te schamen
Niet voor je gevoeligste zwakheden
of je hardnekkigste dwangmatigheden
Zelfs niet voor je vreemdste eigenaardigheden

Voor Jezus horen ze bij het verleden
En ook niet voor je broer of voor je zus
Geef hem of haar maar een knuffel of een kus

Voor al die zonde en al die stress
Sprong onze Heer Jezus in de bres
Hij nam ons allen tot zich
Is dat niet meer dan geweldig
In Hem zijn we allemaal compleet
Met Zijn gerechtigheid bekleed

Zijn opstandig was een nieuw begin
De start van een Goddelijk gezin
De vrucht van Zijn volbrachte werk
EEN VOOR HEM LEVENDE KERK