Terwijl het vuur van God valt
Terwijl de stem van God schalt
Broeders verkrijgt het vuur.
Terwijl de fakkel van God brandt
Christenen verkrijgt het vuur

Terwijl de Heilige Geest pleit
Menselijke methoden vervangen blijkt
Hij Zelf is het vuur.
Terwijl de kracht harde harten breekt
Zorgt dat u ook uw hart aan Hem overgeeft
Alles om te verkrijgen het vuur.

De wereld, uiteindelijk ontwaakt
En Zijn kracht wordt gebracht
In levend vuur
En onze glorieuze Heer vraagt
Naar mensenharten die de slapende wakker maakt
Aangevuurd door hemels vuur.

Als u uzelf volkomen overgeeft
U wilt samenwerken met Christus opdat u leeft
Bedenk: u moet verkrijgen het vuur.
Voor de zaak van hen die zijn verwond en sterven
En de verlorenen die in duisternis zwerven
Moeten wij verkrijgen het vuur.

Voor de zaak van Christus’ eer
En de verbreiding van die leer
Moeten wij verkrijgen het vuur.
O, mijn ziel, om gelouterd te zijn
Opdat gij helderder, duidelijker schijnt
Mis niet het vuur.

Wanneer u steunt op de Heilige Geest
Eenvoudig gelooft en u bent niet bevreesd
Zult u verkrijgen het vuur.
Broeders, laten we stoppen met dromen
En terwijl Gods rivieren overstromen
Zullen wij hebben het vuur.

(Evan Roberts)

Dit gedicht is als een boodschap aan de kerken gebruikt
bij de opwekking van 1905 door Evan Roberts.