giften

Giften

Kerk 2-20 is door de belastingdienst erkend als een ANBI, een “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Daarom zijn uw giften deels of gedeeltelijk aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
Daarnaast is Kerk 2-20 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77216148.