WAT BEDOELEN WE MET ‘PERSONEN VAN VREDE’?

Wat hebben een biddende zakenvrouw, een een bewaker die zelfmoord wil plegen (beide in Handelingen 16), een luidruchtige buurman (Marcus 5) en een vrouw met een geschiedenis van slechte relaties (Johannes 4) met elkaar gemeen? Het voor de hand liggende antwoord is dat ze een levens veranderende ontmoeting hadden met Jezus. Als we wat verder kijken naar deze verhalen dan zien we dat ze krachtig werden gebruikt door God om deuren te openen voor het Goede Nieuws en invloed hadden op families, gemeenschappen steden en zelfs regio’s.

Stichters van gemeenten noemen dit vaak ‘personen van vrede’, een naam die is gebaseerd op de instructies van Jezus wanneer hij de twaalf en de tweeënzeventig uitzendt om te dienen in steden en dorpen. Frontiers teams, die al jaren dienen in de moslimwereld hebben gezien dat wanneer er een duidelijke beweging richting Christus is, het Goede Nieuws van Jezus altijd in de eerste plaats werd verspreid door mensen van binnen de gemeenschap. De personen van vrede.

Personen van vrede blijven echter waar ze zijn en openen de deur zodat het Goede Nieuws hun eigen volk kan bereiken.

Hoe herken je een ‘persoon van vrede’?
Een persoon van vrede is een man, vrouw of kind die de brenger van het Goede Nieuws van Jezus vreedzaam ontvangt, openstaat voor het Goede Nieuws en anderen erbij betrekt om naar de boodschapper te luisteren. Of het Goede Nieuws zelf doorgeeft.

Cornelius is een goed voorbeeld. We lezen over hem dat hij een legerofficier is die in God gelooft, die ruimhartig geeft aan de armen, regelmatig bidt en dat zijn gebeden worden verhoord. Omdat hij niet tot geloof is gekomen in Christus en ook de Heilige Geest niet heeft ontvangen, moet hij het Goede Nieuws horen. Wanneer de apostel Petrus de uitnodiging aanvaardt om bij Cornelius thuis te komen, ontdekt hij dat Cornelius zijn gezin, familieleden en goede vrienden heeft uitgenodigd om het Goede Nieuws van Jezus te horen. Cornelius is een man van vrede. Het resultaat? Een heel huishouden komt tot geloof, Petrus en zijn team zijn verbijsterd door wat ze zien: een nieuwe gemeente ontstaat.

Niet iedere persoon die openstaat voor het Goede Nieuws is een persoon van vrede. Sommigen zoals Jozef van Arimatea en Nicodemus komen tot geloof in Jezus en worden geheime gelovigen. Anderen verlaten hun families en gaan Jezus volgen. Ze worden onderdeel van een gemeente. Personen van vrede blijven echter waar ze zijn en openen de deur zodat het Goede Nieuws hun eigen volk kan bereiken.