Privacy

Privacy statement Kerk 2-20
Kerk 2-20 verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
• de door leden, vaste bezoekers en bezoekers verstrekte persoonlijke informatie.

Verwerking van uw gegevens
Kerk 2-20 houdt een leden- en vaste bezoekersadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die onze activiteiten hebben bezocht, maar geen lid of vaste bezoeker zijn. Kerk 2-20 roept haar leden en vaste bezoekers op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze kerk. Het werk van Kerk 2-20 wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum) om u gericht te kunnen informeren over ons werk.  Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer u lid of vaste bezoeker wordt of wanneer u deelneemt aan één van onze activiteiten. Financiële data en persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Kerk 2-20 heeft een ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan het emailadres van de Kerk 2-20: samenkerk2.20@gmail.com . Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

E-mail
Wanneer u als lid, vaste bezoeker, bezoeker of informatieaanvrager uw e-mailadres aan Kerk 2-20 hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

Bezoek aan onze website(s)
Kerk 2-20 gebruikt op haar website www.samenkerk2-20.nl geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging
Kerk 2-20 heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor functionarissen die daar vanuit hun rol toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid
Kerk 2-20 houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. We zullen onze leden, vaste bezoekers en bezoekers daarvan per e-mail op de hoogte brengen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur.