Visie en missie

Kerk 2-20 is een buurtkerk, een kerk voor de mensen in de buurt. Daarom zijn we gevestigd in een buurthuis. We hebben onze visie en onze waarden samengevat in onderstaand acrostichon:
B: Bijbel is de basis. Hieruit leren we Gods wijze lessen voor ‘n gelukkig en vruchtbaar leven.
U: Uitbundige aanbidding van God. Onze aanbidding is in de eerste plaats voor God.
U: Utrecht voor Jezus. We getuigen in de buurt over wat Hij voor ons gedaan heeft.
R: Relaties zijn belangrijk. Daarom streven we naar vriendschap onder elkaar.
T: Talenten inzetten voor God en elkaar. Hiermee willen we Hem en elkaar dienen.

Onze visie is ontleend aan het grote gebod en de grote opdracht van Jezus:
Het grote gebod:
Lukas 10:27 Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand (aanbidding), en uw naaste als uzelf (vriendschap en dienen).
De grote opdracht:
Mattheüs 28: 19-20 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen (getuigen), door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest (vriendschap), en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb (leren). En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

We verlangen ernaar om in de buurt waar we zijn gevestigd de genade, de barmhartigheid en de vrede van Jezus uit te delen.
2 Johannes 1:3 Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij ons zijn, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.
Onze missie is mensen helpen in hun geestelijke, materiële en relationele nood. Daarom willen we:
a. Hen het evangelie van Jezus vertellen (genade).
b. Onze overvloed met hen delen (barmhartigheid).
c. Relaties met hen aangaan en onderhouden (vrede)